Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Dokumentet gør det muligt for en køber af en ejendom at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk et hus er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

Hos TT Energioptimering foretager vi lovpligtige energimærkninger af private ejendomme og industri samt foretager opmåling og registrering af opvarmede bygninger.